La vie en France

In maart 2018 brengen wij La Vie en France in Het Zaantheater. Een vrolijk, komisch verhaal dat zich afspeelt in Frankrijk en is gebaseerd op de operette Polenblut, maar een geheel eigen “Czaar Peter” make-over heeft gekregen. Er zijn onder andere nieuwe stukken gecomponeerd door onze dirigent om het koor beter tot z’n recht te laten komen. De repetities en voorbereidingen zijn al in volle gang en wij hebben er nu alweer zin in. U ook?

Let op! Wijzigingen kaartverkoop

Het verheugt ons om te kunnen meedelen dat de entreeprijzen ook voor 2018 niet zullen stijgen. Wel zijn we genoodzaakt enkele andere wijzigingen door te voeren.

De kaartverkoop wordt met ingang van dit seizoen alleen nog gedaan door Het Zaantheater. Bij Het Zaantheater geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar u mag dan wel zelf uw plaats kiezen. Als u zeker wilt zijn van uw plaats, is het zaak tijdig te bestellen.

Bestellen via Het Zaantheater kunt u op verschillende manieren:
1. via de website: www.zaantheater.nl
2. telefonish contact opnemen: 075 6555 333
3. aan de balie

Korting onder de 30

Om jongeren tot en met 18 jaar te stimuleren om naar onze voorstelling te komen kijken, wordt de toegangsprijs voor hen € 20,00. Misschien een mooie gelegenheid om uw kinderen of kleinkinderen eens met “de operette” kennis te laten maken?

Donateurs “Vrienden van Czaar Peter”

Omdat wij niet meer zelf de kaartverkoop verzorgen, vervalt helaas de korting op de eerste 6 kaarten voor de Vrienden Van Czaar Peter.

Omdat de kosten van onze productie steeds stijgen, wordt het ook voor ons steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom hopen we dat u uw lidmaatschap van de Vrienden van Czaar Peter wel blijft continueren.

Het staat u natuurlijk vrij om zelf de hoogte van uw donatie te bepalen. Wij zijn blij met iedere donateur. Ons rekeningnummer is NL57 RABO 0370 1151 39 ten name van Kon. Z.O.V. Czaar Peter